10
09 2018
1472

7. (5.8.4) Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) se prezintă anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Informația privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (forma ISCITL 19) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, anual, în termen de pînă la data de 25 martie a anului, următor celui de gestiune (Ordinul SFS nr. 376 din 10.07.2018// MO, nr. 267-275/1153 din 20.07.2018)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.