01
03 2018
1271

8. (28.4.6) Entitatea prestează servicii de publicitate unui nerezident. Prestarea serviciilor date, presupune distribuirea de broşuri (sau alte materiale informative). În acest context se aplică TVA pentru broşuri (sau alte materiele informative) care sunt utilizate pentru prestarea serviciilor de publicitate?

Regimul fiscal privind aplicarea TVA se determină în dependenţă de locul prestării serviciului, stabilit în conformitate cu art.111 din Codul fiscal. Astfel, potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a doua din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de publicitate se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Prin urmare, dacă rezidentul Republicii Moldova acordă serviciile menţionate la un agent economic nerezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) din Cod, ele se califică ca servicii la export şi urmează a fi impozitate în baza prevederilor art. 104 lit. a), se scutesc de TVA cu drept de deducere. Totodată, în conformitate cu art.105 alin.(4) CF, livrarea de marfă, legată de livrarea de servicii, se consideră parte componentă a livrării de servicii. Respectiv, oferirea broşurilor nu se apreciaza ca o livrare de sine stătătoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.