06
03 2018
1457

8. (6.2.5.2) Unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Arhiva Achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se efectuează de către subiecţii impunerii la contul trezorerial de venituri a bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal sau nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale (serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale) (art. 294 alin. (2) Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.