Întrebări și răspunsuri

9. (29.4.5) Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii unui rezident prin intermediul internetului?

În conformitate cu art. 70 alin. (1) întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut: a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă. Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova. În cazul în care serviciile acordate de nerezident se efectuează prin intermediul internetului de la locul de rezidenţă al nerezidentului care se află peste hotarele Republicii Moldova, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfăşurată peste hotarele Republicii Moldova şi, respectiv, rezidentul nu are obligaţii de a reţine impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2365 vizualizări

Data publicării:

26 August /2017 07:48

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Deduceri fiscale | Noutăți fiscale

Etichete:

rezident | sursa de plata | retinere | Republica Moldova | întreprinzător

0 comentarii