29
06 2020
939

Când se achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către gospodăriile (de fermier) la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal).

Gospodăriile țărănești (de fermier) care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

Gospodăriile țărănești (de fermier) care dobîndesc bunurile imobiliare după 25 septembrie a perioadei fiscale respective achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ((art. 282 alin. (4) din Codul fiscal).

Gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019)]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.