29
06 2020
946

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020?

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecții impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii:

-în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;

-în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 25 septembrie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (1) și alin. (4) din Codul fiscal).

Prin derogare, întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune (art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

În cazul în care subiecții impunerii achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019)]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.