12
10 2017
2598

Despre unele obligații fiscale aferente contractului de împrumut încheiat cu un nerezident

Compania „A” rezident al Republicii Moldova are încheiat contract de împrumut cu compania „B” rezident al Republicii Federale Germania. Conform împrumutului dat, compania „A” are obligaţii de plată către compania „B” în valoarea împrumutului plus dobânda procentuală.

Compania „B” rezident al Republicii Federale Germania încheie un contract de cesiune cu o altă companie „C” rezident al Federației Ruse. Conform contractului de cesiune, compania „B” rezident al Republicii Federale Germania cedează drepturile de creditor (a împrumutului acordat companiei „A” rezident al Republicii Moldova) companiei „C” rezident al Federației Ruse.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

ELECTRONIC

1299 lei

CLASSIC

1299 lei

PREMIUM

1999 lei

 

5 comentarii

avatar
În contextul acestei întrebări, cum trebuie înțeleasă prevederea p.5 din art.11 al Acordului între RM și Federația Rusă privind evitarea dublei impuneri: ”5. Cînd, datorită relaţiilor speciale existente între plătitor şi persoana titulară a
dreptului de proprietate asupra dobînzilor, sau între ambii şi o oarecare terţă
persoană, suma dobînzilor ce se referă la creanţa pentru care sînt plătite depăşeşte din
oarecare motive suma care s-ar fi convenit între plătitor şi persoana titulară a
dreptului de proprietate asupra dobînzilor, în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile
prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă a dobînzilor. În acest
caz, partea excedentară a plăţii va fi impozabilă potrivit legislaţiei fiecărui Stat
Contractant, ţinînd cont de celelalte prevederi ale prezentului Acord.” ??

p.s.nu este clar, de asemenea, de ce autorul face trimitere la art. 73 alin. (3) din CF, având în vedere că întrebarea ține de relațiile dintre persoane juridice și nu fizice…
avatar
Dna Svetlana, bună ziua! Publicația vă mulțumește pentru întrebarea adresată. În scurt timp revenim cu un răspuns în acest sens!
avatar
Dna Svetlana, bună ziua! Autoarea ne comunică următoarele: Conform art. 79(3) alin. (1) din Codul fiscal, pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Astfel, întru clarificarea existenţei unei relaţii speciale, reieşind din situaţia de facto a contribuabilului urmează a se consulta Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al OCDE aferente art. 11, și a stabili existența acestora.
avatar
Mulțumesc! Unde găsesc aceste comentarii?
avatar
http://www.scrigroup.com/finante/Conventia-Model-pentru-evitare55876.php
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.