30
06 2020
897

În baza cărui formular tipizat se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018, cu modificările și completările ulterioare, completînd tabelele nr. 6 și 7 din aceasta.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.