09
06 2021
910

IPC corectate pentru perioadele fiscale 2020 și 2021

 Întreprinderea „X” a comis unele erori în dările de seamă privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată (forma IPC) pentru lunile noiembrie-decembrie 2020, ianuarie-martie 2021. Poate contribuabilul să prezinte dările de seamă corectate și pe care formulare? 

În conformitate cu art. 92 alin. (2) din CF, darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile aferent veniturilor respective.

 Totodată, în baza art. 188 alin. (2) din CF, contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

Alăturat, potrivit art. 188 alin. (4) din CF, darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată:
b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;
c) pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după aceasta.

Astfel, în corespundere cu condițiile prevăzute la art. 188 alin. (4) din CF, agentul economic are posibilitatea să prezinte dările de seamă respective corectate pentru perioadele fiscale noiembrie-decembrie 2020, ianuarie-martie 2021.

Ținând cont de prevederile Ordinului MF nr. 126 din 04.10.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat” (OMF nr. 126/2017) şi a Ordinului MF nr. 94 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (OMF nr. 94/2020) cu completările şi modificările ulterioare dările de seamă corectate se vor prezenta astfel:

• pentru lunile noiembrie-decembrie 2020 – Darea de seamă (forma IPC18) (formular tipizat aprobat prin OMF nr.126/2017);

• pentru lunile ianuarie–martie 2021 – Darea de seamă (forma IPC21) (formular tipizat aprobat prin OOMF nr. 94/2020).  

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.