11
10 2017
924

Privind nedeclararea veniturilor obținute de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor literare și științifice

Un autor de opere literale și științifice obține venituri doar dintr-o singură sursă, și anume de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor sale literare și științifice.Urmează acesta să declare veniturile obținute? În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 1) din CF, noțiunea de royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:
  • plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
  • plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
  • plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vânzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
  • plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
  • plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;
  • plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.
Conform prevederilor art. 18 lit. h) din CF, venitul sub formă de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor art. 901alin. (31) din CF, persoanele specificate la art. 90 din CF reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. De asemenea, potrivit alin. (4), reţinerea finală a impozitului scuteşte beneficiarul câștigurilor şi veniturilor, specificate la alin. (31) al articolului menționat, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Astfel, persoanele fizice care obţin venituri doar de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor sale literale și științifice (royalty) nu au obligația de a declara aceste venituri prin prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), dat fiind faptul că a avut loc reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată. Totodată, este necesar de menționat că conform prevederilor art. 20 lit. z¹¹) din CF, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vârstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.