Știri

Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public

În Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public sunt incluși 85 de auditori. Precizăm, în scopul certificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, Ministerul Finanţelor instituie Comisia de certificare, care activează în baza Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public (HG nr.556/2019).

 

În Monitorul Oficial din 8 mai curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.49 din 30 aprilie 2024 pentru modificarea Ordinului MF nr.55/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public.

 

În componența nominală a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public au fost incluși:

  • Ion Gumene – secretar de stat MF, Președintele Comisiei;
  • Petru Babuci – șef adjunct Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern, MF;
  • Sergiu Damian – șef al Direcției audit intern, SFS;
  • Lucia Barcari – șef Direcție audit intern, MAI;
  • Angela Secrieru – profesor universitar, doctor habilitat în economie, ASEM;
  • Xenia Catana – șef Direcție audit sisteme operaționale, Direcția generală audit intern, CNAS;
  • Alexandru Luțcan – șef Serviciu audit intern, AGEPI;
  • Ana Nicov – auditor intern principial, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării:
  • Irina Chirca – consultant superior, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern, MF.

Confom HG nr. 556/2019, membrii Comisiei de certificare sunt desemnaţi pentru un mandat de 3 ani şi nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive. 

 

 

Certificatul de calificare profesională se eliberează de către Ministerul Finanţelor persoanelor care au demonstrat nivelul cunoștințelor deținute în domeniul auditului intern prin promovarea examenelor de evaluare pentru nivelurile stabilite în Programul de instruire, precum şi persoanelor care dețin certificate de calificare profesională cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern şi care au promovat examenul de evaluare a cunoștințelor cu privire la cadrul normativ naţional şi specificul sectorului public al Republicii Moldova în cadrul nivelului avansat al Programului de instruire. Certificatele eliberate sunt ținute în Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public. Termenul de valabilitate al certificatului de calificare profesională este nelimitat, cu condiția menţinerii acestuia prin dezvoltare profesională continuă.

 

Conform Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul controlului financiar public intern, una din atribuții fiind elaborarea şi dezvoltarea mecanismelor de certificare a auditorilor interni. Totodată, ministerul asigură publicarea Registrului în Monitorul Oficial, precum şi pe pagina web oficială a instituției. În Monitorul Oficial, Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public poate fi consultat la pag.106-109 (MO, nr.199-201 (9137-9139), 8 mai 2024.

 

 

 Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

472 vizualizări

Data publicării:

08 Mai /2024 09:13

Catalogul tematic

Audit | Noutăți

Etichete:

audit intern | Audit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon