Știri

Situația financiară a sectorului bancar pentru trimestrul I: creditele și depozitele s-au majorat

Banca Națională a Moldovei informează că situația financiară a sectorului bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizată prin creșterea activelor, creditelor, depozitelor persoanelor fizice și depozitelor persoanelor juridice. Profitul aferent exercițiului în comparație cu perioada similară a anului precedent s-a micșorat, preponderent ca urmare a diminuării veniturilor din dobânzi, concomitent cu majorarea veniturilor neaferente dobânzilor. Veniturile din dobânzi s-au micșorat, în principal, din cauza diminuării veniturilor de la mijloacele plasate la BNM (rezerve obligatorii), a veniturilor obținute din învestiții în titluri de datorii (VMS, CBN) și a veniturilor obținute de la activitatea de creditare. Totodată, creditele neperformante în valoare absolută au înregistrat o majorarea nesemnificativă, iar creditele expirate s-au micșorat, indicatorii calității portofoliului de credite s-au îmbunătățit ușor. Concomitent, s-au micșorat fondurile proprii, rata fondurilor proprii și depozitele băncilor.

 

 

La situația din 31.03.2024, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei.

 

Astfel, soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 41,3% din totalul activelor sau 65 246,2 mil. lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 2,1% (1 350,7 mil. lei). Cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea / construcția imobilului – cu 615,7 mil. lei (4,6%) până la 13 897,9 mil. lei, la creditele de consum cu 454,3 mil. lei (4,1%) până la 11 654,2 mil. lei, la creditele acordate în domeniul prestării serviciilor - cu 206,8 mil. lei (9,5%) până la 2 375,0 milioane lei și la creditele acordate comerțului – cu 153,3 mil.lei (1,1%) până la 14 391,9 milioane lei.

Totodată, cea mai mare descreștere pe parcursul primului trimestru al anului 2024 a fost înregistrată la alte credite acordate – cu 240,3 mil. lei (10,5%) până la 2 049,9 mil. lei și la creditele acordate mediului financiar nebancar – cu 192,3 mil. lei (7,0%) până la 2 565,2 mil. lei.

 

Pe parcursul trimestrului I curent, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a micșorat cu 0,1 p.p., constituind 5,5% la 31.03.2024, indicatorul menționat variind de la 2,5% până la 6,2%, în funcție de bancă. Totodată, creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat cu 0,8% (27,4 mil. lei) până la 3 574,6 mil. lei.

 

De asemenea, în perioada analizată s-au micșorat creditele expirate cu 9,5% (193,5 milioane lei) până la 1 845,4 mil. lei. Ponderea creditelor expirate în totalul creditelor a constituit 2,8%, micșorându-se cu 0,4 p.p. în comparație cu 31.12.2023, variind de la 1,5% până la 6,3%, în funcție de bancă.

 

Totodată, în perioada de referință s-a înregistrat majorarea soldului total al depozitelor, cu 3 618,4 mil. lei sau cu 3,2%, constituind 117 479,7 mil. lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 57,8% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice - 42,0% și depozitele băncilor - 0,2%).

 

În totalul depozitelor, 64,0% au revenit depozitelor în lei, soldul majorându-se cu 3 258,2 mil. lei (4,5%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 75 160,3 mil. lei la 31.03.2024. Depozitele în valută au constituit 36,0% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a majorat pe parcursul perioadei de referință cu 360,2 milioane lei (0,9%), alcătuind 42 319,4 mil. lei.

 

Instituții:

Banca Naţională a Moldovei

239 vizualizări

Data publicării:

21 Iunie /2024 07:03

Catalogul tematic

Persoana fizică | Persoană juridică | situații financiare

Etichete:

I trimestru | profit | depozite | credit | sector bancar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon