15
07 2022
3563

Regimul fiscal al valorii abonamentelor pentru transportul public procurate de angajator pentru salariați

Angajatorul unei societăți cu răspundere limitată din mun.Chișinău, urmare a majorării din 1 iulie 2022 a prețurilor la abonamentele pentru transportul public, a procurat pentru 5 angajați abonamente pentru o perioadă de 3 luni. Este considerată valoarea acestor abonamente drept facilități acordate de angajator sau poate fi atribuită la cheltuielile entității pentru transportul organizat al angajaților? În cazul în care acestea  sunt calificate drept facilități impozabile acordate de angajator, se vor permite la deduceri în scopuri fiscale pentru entitate?
 


Detalii

12
05 2022
313

Restricții temporare la modificarea programelor de transport rutier

Autoritățile propun instituirea restricțiilor temporare la modificarea programelor de transport rutier interraional/ internațional și a listelor operatorilor de transport antrenați la deservirea rutelor/ curselor până la aprobarea noilor programe și liste ale operatorilor. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță consultările publice asupra proiectului ordinului cu privire la aplicarea restricțiilor temporare în contextul expirării, la 1 ianuarie 2023, a perioadei de valabilitate a programului de transport rutier interraional și internațional, care a fost aprobat în anul 2014.


Detalii

25
03 2022
582

Transmiterea în locațiune a activului procurat în străinătate

Întreprinderea de transport internațional a efectuat un transfer pentru procurarea mijlocului de transport din Germania. O companie nerezidentă propune perfectarea unui contract de arendă pentru a folosi mijlocul de transport procurat de compania rezidentă a RM  în desfășurarea activității sale în Europa. Lunar rezidentul va elibera invoce-ul pentru arendă. Poate rezidentul să transmită bunul în arendă fără a-l înregistra în RM? Vehiculul va fi înregistrat în contabilitate, actul de dare în exploatare va fi perfectat. Are compania dreptul să calculeze amortizarea? Apar obligații ce țin de repatriere?


Detalii

19
02 2022
384

Contabilitatea în transportul auto

Particularitățile contabile și fiscale în activitatea de transport este o provocare majoră pentru mulți contabili în contextul tuturor modificărilor legislative și normative. Compania Vioser Tax Trainings te invită în data de 28 februarie să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de Transport Auto.


Detalii

16
02 2022
205

Volumul transportului de mărfuri și pasageri în anul 2021

În anul 2021 întreprinderile de transport au livrat circa 19,7 mil. tone de mărfuri, cu 19,2% mai mult decât în anul 2020, iar parcursul lor a constituit 5321,1 mil. tone-km, cu 14,8% mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Cele mai multe mărfuri au fost livrate cu transportul rutier, care 82,3% din total și cu care au fost transportate 16,2 mil. tone de mărfuri, cu 20,8% mai mult față de anul precedent. Ponderea acestora a constituit: în municipiul Chişinău – 43,0%, în regiunile de dezvoltare Centru – 29,2%, Nord – 19,2%, Sud – 5,8% și UTAG – 2,8%.


Detalii

18
01 2022
217

6.15.3.1 Care este obiectul impunerii la taxa pentru parcaj?

Obiectul impunerii la taxa pentru parcaj îl constituie locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen (art. 291 lit. n1) din Codul fiscal).

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
13
12 2021
1399

ANTA: Planul controalelor pentru anul 2022

Agenția Națională Transport Auto a aprobat, prin Ordinul nr. 368 din 16 noiembrie curent, Planul controalelor pentru anul 2022, potrivit căruia pe parcursul anului viitor vor fi efectuate 281 verificări.
 
Controalele urmează a fi efectuate în următoarele 3 domenii de competență: transport rutier; activități conexe transportului rutier și activități de instruire; perfecționare și atestare profesională și protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier.


Detalii

19
10 2021
264

Transportul de mărfuri și pasageri, în creștere

În primele opt luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 11,3 mil. tone de mărfuri, cu 11,4% mai mult decât în perioada similară din anul 2020, iar parcursul mărfurilor a constituit 3227,8 mil. tone-km, cu 9,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Cele mai multe mărfuri au fost livrate cu transportul rutiercirca 82,8% din total sau 9,4 mil. tone, fiind cu 16,8% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (46,1%), iar regiunilor de dezvoltare
Detalii
16
09 2021
286

Volumul transportului de mărfuri și pasageri, în creștere

În luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, în creștere cu 23,2% față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori. Majorarea indicatorului a fost asigurată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 881,2 mii pasageri (+21,2%) și cu transportul aerian – cu 102,7 mii pasageri (de 5,7 ori).
 
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), în ianuarie-iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 34,8 mil. pasageri, în creștere cu 14,1% față de rezultatele înregistrate în aceeași perioadă din anul trecut.
Detalii
17
08 2021
278

În primul semestru au fost transportate circa 8 mil. tone de mărfuri

În primul semestru al anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 7,7 mil. tone de mărfuri, cu 8,1% mai mult decât în perioada similară a anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul mărfurilor a constituit 2276,5 mil. tone-km, cu 5,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Doar în luna iunie curent, au fost transportate circa 1,6 milioane tone de mărfuri, cu 19,6% mai mult decât în iunie 2020.


Detalii