Știri

Va fi creată o instituție nouă pentru dezvoltarea și promovarea turismului receptor și intern

În țara noastră va fi instituit Oficiul Național al Turismului – instituție ce va avea ca misiune coordonarea și organizarea activităților orientate spre dezvoltarea și promovarea turismului receptor și intern.

 

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, 2 august, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice ,,Oficiul Național al Turismului”.

 

Instituția va fi responsabilă de acordarea de asistență agenților economici și organizațiilor necomerciale din domeniul turismului, precum și autorităților administrației publice locale în scopul dezvoltării turismului receptor și intern; colaborarea internațională în domeniul turismului, inclusiv cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova; elaborarea și dezvoltarea agendei anuale de evenimente cultural-turistice ca un element în promovarea și dezvoltarea Republicii Moldova ca destinație turistică și atragerea turiștilor de pe piețele țintă; organizarea participării la expoziții și târguri internaționale, a evenimentelor de promovare a turismului; administrarea și promovarea brandului turistic și a site-ului turistic național; stimularea inovațiilor și diseminarea tehnologiilor noi, inclusiv a comerțului electronic, în domeniul turismului; atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea turismului etc.

 

Finanțarea activității Oficiului se va efectua din veniturile colectate, inclusiv din proiectele finanțate din surse de asistență externe, din mijloacele financiare alocate din bugetul de stat (subvenții/granturi) prin intermediul fondatorului și din alte surse legale.

 

Conform proiectului, Oficiul va ține evidență contabilă și va prezenta rapoartele statistice și situațiile financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul contabilității. Oficiul ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmește rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor și utilizarea fondurilor destinate proiectelor, și prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate cu prevederile actelor normative. Activitatea Oficiului este supusă controlului financiar public intern și auditului extern, în conformitate cu prevederile actelor normative.

 

Se stabilește efectivul-limită al Oficiului Național al Turismului în număr de 25 de unități. Totodată, Agenția de Investiții, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a hotărârii, va transmite Oficiului bunurile utilizate în domeniul promovării turismului în conformitate cu bilanțul de repartiție și conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

254 vizualizări

Data publicării:

02 August /2023 09:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

activitate turistica

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon