Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Andrei Nevreanschi

consultant fiscal
12
03 2015
1876

Каковы последствия по НДС в случае, если предприятие имело в остатке топливо и оно вытекло из цистерны, в которой хранилось?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 102 НК, субъектам налогообложения, зарегистрированным в качестве плательщиков НДС, при уплате НДС в бюджет разрешается зачет уплаченной или подлежащей уплате поставщикам – плательщикам НДС суммы НДС на товарно-материальные ценности, услуги, приобретаемые (в том числе передаваемые при реализации договора комиссии) для осуществления облагаемых поставок в процессе предпринимательской деятельности.
Detalii
12
03 2015
1624

Care sînt consecințele privind T.V.A. în cazul în care întreprinderea avea în stoc combustibil și acesta s-a scurs din cisterna, în care era stocat?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați conform art. 112, li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.
Detalii