Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Oleg Vîrlan — șef direcție asistenți clienți, CTIF
04
11 2019
1574

Stabilirea regimului de impozitare a entităților conform art.54/1 din CF al RM

Conform alin.3 din art.541, agenţii economici pot alege regimul de impozitare prevăzut de capitolul 7/1 sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia:
— conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 1,2 mil. lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. depăşesc 50% din cele impozabile cu T.V.A.;
— conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională;
— s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.
Detalii
01
04 2019
2317

Декларация по подоходному налогу для физических лиц. Пошаговая инструкция

Наше издание начинает кампанию поддержки физических лиц, не осуществляющих предпринимательской деятельности, по предоставлению декларации по подоходному налогу за 2018 г., крайним сроком подачи которой является 2 мая, поскольку предусмотренный Налоговым кодексом срок (30 апреля) выпадает на нерабочий день.

Напомним, что за 2018 г. физические лица должны сдать две декларации:
CET15 – за период 01.01.2018 – 30.09.2018
CET18 – за период 01.10.2018 – 31.12.2018.
Detalii
25
03 2019
2399

Заметки бухгалтера. Ускоряем процесс сдачи массивных отчётов

При использовании системы Электронная декларация вы наверняка замечали, что возле каждой декларации есть опция Загрузить XML (Încarcă XML). В этой статье мы расскажем, как нужно пользоваться этой опцией и для чего она нужна.

Для начала проведём краткое описание инструмента и для чего он нужен. Конвертор Excel-XML представляет собой Excel файл, который можно найти в электронной декларации. С помощью этого файла и путём выполнения несложных операций можно загрузить тот же IPC18 в 10 раз быстрее, не теряя время на заполнение вручную.
Detalii
20
03 2019
4175

Заметки бухгалтера. Особенности заполнения деклараций

Крайним сроком сдачи годовых отчётов по подоходному налогу для юридических лиц является 25 марта 2019 г. При предоставлении отчетов, пользователи электронной декларации или быстрой декларации (rapidă) могут столкнутся с некоторыми нюансами при использовании электронных систем. Чтобы избежать ожидания ответа на телефонный звонок в центр поддержки в последние дни отчётного периода (по статистике, в этот период резко возрастает их и без того немалое количество), ниже приведем примеры, как можно избежать недоразумений, с которыми может столкнутся бухгалтер при заполнении формуляра.
Detalii
22
02 2019
4949

Colectarea informației din surse indirecte pentru întreprinzători (în continuare –SIA CISI)

Publicația periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește utilizatorilor că data de 25 februarie este termenul-limită de prezentare de către persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă) a Informației privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport, art. 22611 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. Și de această dată venim cu un suport informațional, care poate simplifica completarea și prezentarea noului formular.
Detalii