Legislația muncii

În anul 2022 ISM a constatat 22918 încălcări şi abateri de la prevederile legale

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a efectuat în anul precedent 3212 controale. Potrivit datelor oferite de autoritate, au fost supuse controlului 2143 unități cu un număr de 124 mii salariați: în domeniul raporturilor de muncă au fost verificate 800 unități, 120 – în domeniul securității și sănătății în muncă, 1195 controale fiind complexe (atât în domeniul raporturilor de muncă, cât și securității și sănătății în muncă) și 28 – în domeniul migrației de muncă.

 

Din numărul total de unități supuse în anul 2022 controlului, 1313 au fost agenți economici din sectorul real, 815 – autorități din sectorul public și 15 – angajatori persoane fizice. Controale planificate au fost efectuate la 1398 unități, inclusiv 622 în sectorul public și 776 în sectorul real. Controale inopinate au fost organizate la 745 angajatori: 193 – în sectorul public, 537 – în sectorul real și 15 – la angajatori persoane fizice.

 

După genul de activitate unitățile verificate sunt divizate astfel: 19% – din domeniul învățământului, 17% – din ramura comerțului, câte 12% – alte activități de servicii și domeniul administrației publice, 10% – agricultură și silvicultură, 6% – industria prelucrătoare, câte 5% - domeniul sănătății și ramura de construcții, 4% - ramura de transport.

 

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost constatate 22918 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, inclusiv 11848 – în domeniul raporturilor de muncă, 11068 – în domeniul securității și sănătății în muncă și 2 legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor RM.

 

Potrivit ISM, cel mai frecvent angajatorii comit încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia, dar sunt depistate și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

 

Astfel, în anul 2022 inspectorii de muncă au efectuat controlul privind modul de stabilire şi termenele de achitare a salariilor, fiind efectuate 179 controale planificate și 199 inopinate, în cadrul cărora la 378 angajatori fiind constatate restanțe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 79,5 mil. lei față de 11,8 mii angajați.

 

Sub aspectul contracarării evaziunilor fiscale, fenomenului „muncii la negru” și minimalizării practicii de achitare a salariilor „în plic”, la 35 angajatori persoane juridice și 23 angajatori persoane fizice au fost depistate 81 persoane ce activau fără forme legale de angajare. În acest context, pe parcursul anului trecut au fost efectuate 42 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat.

 

Recomndăm să consultați și: ISM a publicat Graficul controalelor planificate pentru 2023.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Inspectoratul de Stat al Muncii RM

1033 vizualizări

Data publicării:

18 Ianuarie /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți | Control de stat

Etichete:

anul 2022 | control de stat | Inspectoratul de Stat al Muncii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon