Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 7 (41)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
29
12 2017
2856

Vitalie Coceban: Este primordial să asigurăm Serviciul Fiscal cu servicii și soluții IT moderne

— Domnule Coceban, Î.S. „Fiscservinform” împlinește anul acesta 9 ani de activitate, 9 ani de când sunteți administratorul acestei entități. Poate că nu este o perioada foarte mare, însă una foarte importantă din punct de vedere strategic și chiar al impunerii pe piața IT din Moldova. Spuneți-ne, cum au fost acești ani, care este viziunea dumneavoastră asupra evoluției activității întreprinderii?
Detalii
29
12 2017
2275

О некоторых особенностях уплаты подоходного налога в рассрочку в 2017 году

Сельскохозяйственное предприятие «Q» отразило в приложении 8D Декларации о подоходном налоге за 2016 год ежеквартальную уплату подоходного налога в рассрочку, хотя саму оплату производит в два этапа:
Detalii
29
12 2017
1442

О правомерности выписки налоговой накладной по будущим поставкам. Заключение договора займа или финансирования, их прекращение и новация

Наше предприятие занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. В связи с отсутствием оборотных средств у сельскохозяйственного предприятия по производству продукции растениеводства,
Detalii
27
12 2017
1538

О некоторых особенностях применения ККМ

Предприятие – субъект обложения НДС осуществляет деятельность по сбору у населения свежих фруктов и овощей, которые затем продаются в розницу. Обязательно ли использование контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчетах наличными от продажи фруктов и овощей, и как они будут использоваться в сезон отсутствия продаж?
Detalii
27
12 2017
2273

Учет первоначальных расходов по привлечению заемных средств согласно НСБУ и МСФО

Помимо выплаты процентов, заемщик часто осуществляет и другие расходы, связанные с привлечением заемных средств по договору кредита, займа, финансового лизинга и т. п. Это могут быть первоначальные расходы, которые возникают до или на момент получения заемных средств, или последующие расходы, понесенные уже в дальнейшем.
Detalii
28
12 2017
1231

Despre condițiile de comercializare a producției agroalimentare în teritoriu

În baza Dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău nr. 548-d din 20 iunie 2017 cu privire la aprovizionarea populației orașului Chișinău cu producția agricolă și miere de albine în anul 2017, preturile de sector, prin dispoziția internă, au stabilit locuri unde se permite comercializarea producției agroalimentare în teritoriu cu antrenarea producătorilor agricoli din complexul agroalimentar municipal și din raioanele republicii.
Detalii
27
12 2017
1336

О праве на зачет НДС при получении статуса плательщика НДС

Фирма занимается импортом и продажей товаров хозяйственного назначения. В феврале и марте 2017 года производилась закупка товаров, в конце марта был достигнут порог 600 000 леев и подано заявление на регистрацию в качестве плательщика НДС, а с 1 апреля 2017 года фирма стала плательщиком НДС.
Detalii