Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
licenţă — act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
14
12 2017
71

12. (31.5.5) Ce instituții sunt responsabile de emiterea licențelor și de aplicarea amenzilor în cazul desfășurării activității fără licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună?

Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție). Agenția își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare.
Detalii
01
12 2017
990

Tichete de masă. Contradicţii legislative

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (în continuare – Legea nr. 166). Aceasta reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.
Detalii
02
10 2017
242

7. (31.5.2) Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat pentru desfășurarea activității fără licență agentului economic ce desfășoară activitate în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.
Detalii
07
08 2017
1798

Семь аудиторов лишились сертификатов

Министерство финансов аннулировало квалификационные сертификаты семи аудиторов, которые нарушили положения Закона об аудиторской деятельности (ст.15 п.f).

В частности, эти аудиторы не выполнили предусмотренную законом обязанность ежегодного повышения своего квалификационного уровня в организациях, учреждениях непрерывного профессионального обучения, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного сертификата аудитора.
Detalii
25
07 2017
304

Продлен срок использования переоборудованного автотранспорта

Операторы маршрутных такси, переоборудованных из грузовых микроавтобусов, получат более длительный срок для обновления транспорта – до 1 сентября 2022 г. Это предусматривают поправки в Кодекс автомобильного транспорта, которые парламент принял в окончательном чтении.

В первом чтении изменения предусматривали введение запрета на использование для перевозки пассажиров маршрутных такси, переоборудованных из грузовых микроавтобусов, с 1 сентября 2020 г. Профильная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам предложила установить запрет с 1 сентября 2022 г., чтобы предоставить транспортным операторам более длительный период для обновления транспорта, используемого для пассажирских перевозок.
Detalii