Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
licenţă — act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
19
05 2021
273

Activitatea de licențiere în anul 2020

În anul 2020 în Republica Moldova erau înregistrați 2928 titulari de licență, iar din numărul total de licențe valabile 72% au fost eliberate pentru șapte genuri de activitate: cu metale preţioase –  pentru 455 entități; de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice – 417; pentru activitate farmaceutică – 356; pentru unităţile de schimb valutar – 304. Totodată, 229 acte permisive au fost valabile pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumut, 202 – pentru importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților, iar 137 – pentru producţia alcoolică autohtonă.
 


Detalii

24
07 2019
1409

Valoarea în vamă: royalty și taxa de licență la import

Serviciul Vamal comunică că, pornind de la definiția valorii de tranzacție, care cuprinde „toate plățile efectuate sau care urmează să fie efectuate de cumpărător către vânzător sau către o persoană terță, care are rolul să îndeplinească obligația vânzătorului, ca o condiție de vânzare a bunurilor importate”, atât redevențele, cât și taxele de licență constituie parte a plății pe care o efectuează cumpărătorul pentru mărfuri.

Astfel, la determinarea valorii în vamă, în baza prețului efectiv plătit sau de plătit, se includ redevențele și taxele pentru licențe referitoare la mărfurile de evaluat, pe care cumpărătorul este obligat să le achite, direct sau indirect, în situația în care:
sunt legate de mărfurile supuse evaluării; şi
• constituie o condiţie a vânzării acestor mărfuri.

Detalii
27
12 2018
939

Reperfectarea licenței asiguratorului

În Monitorul Oficial din 22 decembrie curent a fost publicată Legea nr. 273 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Legiuitorul a intervenit în Legea cu privire la asigurări, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase și Codul Contravențional.

Astfel, Legea cu privire la asigurări este completată cu un articol ce va reglementa reperfectarea licenței, care va fi obligatorie în cazul modificării denumirii asigurătorului, schimbării sediului, completării activităţii de asigurare cu noi tipuri de asigurare ori excluderea acestora din activitatea de asigurare.
Detalii
27
03 2018
2150

Compania franceză EDENRED este primul operator din Republica Moldova licențiat în producerea tichetelor de masă

Licența acordată de către Agenția Servicii Publice îi permite investitorului francez, lider mondial în servicii preplătite pentru companii, să-și înceapă operațiunile în Republica Moldova.

Anterior EDENRED și-a instalat la sediul din Chișinău echipamentul de producere a tichetelor de masă, a făcut angajări de personal și a încheiat contracte cu partenerii locali, întreprinderi și magazine alimentare.
Detalii
14
12 2017
867

12. (31.5.5) Ce instituții sunt responsabile de emiterea licențelor și de aplicarea amenzilor în cazul desfășurării activității fără licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună?

Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție). Agenția își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare.
Detalii
01
12 2017
1991

Tichete de masă. Contradicţii legislative

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (în continuare – Legea nr. 166). Aceasta reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.
Detalii
02
10 2017
1246

7. (31.5.2) Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat pentru desfășurarea activității fără licență agentului economic ce desfășoară activitate în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.
Detalii
07
08 2017
2628

Семь аудиторов лишились сертификатов

Министерство финансов аннулировало квалификационные сертификаты семи аудиторов, которые нарушили положения Закона об аудиторской деятельности (ст.15 п.f).

В частности, эти аудиторы не выполнили предусмотренную законом обязанность ежегодного повышения своего квалификационного уровня в организациях, учреждениях непрерывного профессионального обучения, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного сертификата аудитора.
Detalii
25
07 2017
1053

Продлен срок использования переоборудованного автотранспорта

Операторы маршрутных такси, переоборудованных из грузовых микроавтобусов, получат более длительный срок для обновления транспорта – до 1 сентября 2022 г. Это предусматривают поправки в Кодекс автомобильного транспорта, которые парламент принял в окончательном чтении.

В первом чтении изменения предусматривали введение запрета на использование для перевозки пассажиров маршрутных такси, переоборудованных из грузовых микроавтобусов, с 1 сентября 2020 г. Профильная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам предложила установить запрет с 1 сентября 2022 г., чтобы предоставить транспортным операторам более длительный период для обновления транспорта, используемого для пассажирских перевозок.
Detalii