Întrebări și răspunsuri

12. (31.5.5) Ce instituții sunt responsabile de emiterea licențelor și de aplicarea amenzilor în cazul desfășurării activității fără licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună?

Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție). Agenția își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare. Potrivit alin. (2) din același articol, Agenția eliberează, în conformitate cu procedura și cu cerințele stabilite de lege, licențe operatorilor, monitorizează și controlează, în modul și în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licențe a condițiilor stabilite pentru desfășurarea activităților licențiate și exercită alte atribuții conform legislației. Totodată, conform art. 10 pct. 4) din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, pentru desfășurarea activității fără licență sau a activităților interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice sau alt organ abilitat cu atribuția de eliberare a licenței aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activităților menționate.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1499 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2017 08:23

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Sancțiuni fiscale | Noutăți fiscale | Licenţă

Etichete:

amendă | ANRE | SFS | licenţă | Republica Moldova | activitate de întrprinzător

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon