Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
19
08 2015
636

Stimați contribuabili

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău Vă reamintește că termenul-limită de executare a obligațiunilor fiscale survenite la data de 25 august curent.
Detalii
18
08 2015
1078

Serviciul „Diseminare mesaje” pentru contribuabili

Serviciul „Diseminare mesaje” — va permite recepțíonarea mesajelor privind apropierea termenelor de achitare a obligaţiilor fiscale, noutăţi fiscale care ţin de activitățile Serviciului Fiscal de Stat, Calendarul fiscal ce conține informaţii despre termenele de prezentare a dărilor de seamă şi termenele de achitare a obligaţiilor față de buget, după categorii de contribuabili, cu referințe la cadrul legal; înștiințări despre necesitatea depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală.
Detalii
17
08 2015
1377

Important Stimați contribuabili!

Serviciul Fiscal de Stat, își exprimă scuzele în legătură cu eroarea înregistrată în sistemul de evidență a plăților fiscale, în rezultatul cărora în contul persoanelor fizice (cetățeni), pentru neachitarea impozitului pe bunurile imobiliare în termen de până la data de 15 august, nejustificat s-a înregistrat penalitate.
Detalii
08
08 2015
1504

Persoana fizică prestează servicii. Care sunt consecințele fiscale aferent venitului cîștigat?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, plăţile pentru serviciile prestate se consideră surse de venit impozabile care se includ în venitul brut. Reamintim că potrivit prevederilor art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a).
Detalii
07
08 2015
662

Какой налоговый режим по подоходному налогу должен был применять налогоплательщик в 2012 году – общеустановленный или налоговый режим, предусмотренный для хозяйствующих субъектов сектора малых и средних предприятий, и какой отчет обязан был представить хозяйствующий субъект за налоговый период 2012 года - IVAO или VEN12?

Напоминаем, что в соответствии с положениями ч. (4) ст. 541 НК (действующей и в налоговом периоде 2012 года), хозяйствующие субъекты, ставшие в течение декларируемого налогового периода плательщиками НДС, применяют общеустановленный налоговый режим с момента регистрации в качестве плательщика НДС.
Detalii