Știri

Cauzele și modul de stabilire a interdicțiilor definitive și temporare de construire

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în temeiul prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, a elaborat Regulamentul privind procedura stabilirii interdicțiilor definitive și a interdicțiilor temporare de construire, proiectul căruia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat și urmează a fi înaintat pentru consultări publice.

 

Regulamentul, în condiții aprobării în redacția autorului, va prevedea cauzele și modul de stabilire a interdicțiilor definitive și interdicțiilor temporare de construire prin documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism. Totodată, actul normative va reglementa procedura de exercitare unitară a controlului statului privind modul în care se respectă prevederile legislației în vigoare la stabilirea interdicțiilor temporare și definitive de construire la etapa de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism.

 

Odată cu intrarea în vigoare, prevederile Regulamentului vor fi executorii pentru toți subiecții implicați în emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, conceperea și proiectarea construcțiilor, executarea, utilizarea și post utilizarea construcțiilor, producerea și furnizarea materialelor și articolelor pentru construcții. Noile prevederi urmează a fi aplicate de către autoritățile publice competente de elaborarea, avizarea și aprobarea documentației de urbanism, inclusiv de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (Inspectorat).

 

Se propune ca interdicțiile definitive de construire să se stabilească prin documentația de amenajare a teritoriului sau de urbanism din următoarele cauze: existența inundațiilor și alunecărilor de teren; deformarea terenurilor cauzată de surpări; risc de contaminare radioactivă, chimică sau biologică; pericol de deflagrație; pericol de incendiu; risc de depășire a nivelului admisibil de zgomot; prezența peisajelor cu caracteristici naturale deosebite cu potențial de valorificare; pentru terenurile fondului apelor și cele adiacente acestora în condițiile legislației de mediu; zonă cu risc seismic asociat și cu alte tipuri de calamități naturale; prezența siturilor arheologice cu valoare excepțională; existența zăcămintelor de substanțe minerale utile. Interdicția definitivă va putea fi înlăturată numai prin studiu de fezabilitate, întocmit cu respectarea legislației.

 

Interdicțiile temporare vor putea fi stabilite în condițiile necesității elaborării unor anumite tipuri de documentație de urbanism în vederea stabilirii regulilor de construire pentru zonele respective, avizate de autoritățile competente prevăzute în Codul urbanismului și constricțiilor responsabile și aprobate de consiliul local. Interdicția temporară va putea fi prelungită cel mult o dată din aceeași cauză, pentru un termeni de 3 ani după care interdicția își va înceta acțiunea.

 

De menționat, că prevederile proiectului se vor pune în aplicare din 30 ianuarie anul 2025, odată cu intrarea în vigoare a Codului urbanismului și constricțiilor nr. 434/2023.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

325 vizualizări

Data publicării:

07 Mai /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

autorizații de construire | interdictie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon