Știri

Deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale: mai multe prevederi din CF pot fi ajustate

În scopul îmbunătățirii mecanismului de deducere a cheltuielilor în scopuri fiscale, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025 înaintat de către Ministerul Finanțelor pentru consultații publice, prevede ajustarea mai multor prevederi stipulate în art. 24 din Codul fiscal (CF).

 

Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, vor fi permise la deducere cheltuielile efectuate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite atât în contractul colectiv de muncă, cât și în alte acte normative interne, în vederea aplicării regimului de impozitare uniform, indiferent de documentul prin care se aprobă utilizarea acestor mijloace bănești (alin. 151 art. 24 din CF).

 

Totodată, agentul economic va avea dreptul la deducerea cheltuielilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. 192 art. 24 din CF atât în folosul angajatului, cât și în folosul studenţilor stagiari şi/sau elevilor, în baza raporturilor reglementate de Codul educaţiei şi/sau Legea nr.110/2022 cu privire la învățământul dual.

 

În opinia autorilor, deducerea cheltuielilor agentului economic aferente învățării la locul de muncă, precum și a cheltuielilor în raport cu care au fost calculate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și au fost reținute primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit din salariul studenților în formare, va condiționa un flux de tineri specialiști în sfera de producție, cu calificări corespunzătoare necesităților mediului de afaceri.

 

Proiectul prevede și revizuirea alin. (193) și alin. (26) art. 24 din CF care reglementează un spectru de cheltuieli deductibile suportate în raport cu un salariat, în vederea determinării unui plafon maxim deductibil stabilit aferent fiecărui tip de cheltuieli. Se așteaptă că modificarea respectivă va asigura un proces de administrare și calculare mai simplu și clar pentru agentul economic.

 

Astfel, alin. (193) art. 24 se propune a fi expus în redacție nouă, conform căreia se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru:

a) cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii, zilelor de naştere ale salariaţilor sau cu altă ocazie în modul prevăzut de contractul individual de muncă sau de regulamentul intern, al căror cuantum anual în raport cu un salariat nu depășește cumulativ valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat;

b) perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la alin.(19), precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, în modul stabilit de Guvern, în cuantum anual ce nu depășește 5% din valoarea calculată ca diferenţă dintre fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent şi fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din CORM;

c) abonamente pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile 93.11, 93.12 sau 93.13 ale CAEM, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat;

d) contractarea serviciilor medicale în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat.

 

Se concretizează că prevederile expuse supra nu vor limita dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor enumerate la lit.a)-d) dacă pentru cuantumul ce depășește plafonul menționat se va aplica alin.(192).

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

624 vizualizări

Data publicării:

07 Iunie /2024 09:53

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

Ministerul Finanţelor | Aprobarea politicii bugetar fiscale | cheltuieli | deducere

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon