04
06 2018
1088

ORDIN SFS nr. 299 din 31. 05. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (28.5.16) Arhivă: Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova? 2. (28.5.15) Care regim fiscal se aplică la importul pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoase, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde? 3. (28.5.13) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident? 4. (28.5.13) Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova? 5. (28.5.4) Are dreptul plătitorul TVA la deducerea sumei TVA, daca a fost efectuată plata în avans nerezidentului pentru mărfurile ce urmează a fi importate? 6. (28.5.7) Are dreptul cumpărătorul de a deduce TVA achitată la vamă, în cazul importului repetat, dacă bunul se importă în locul primului pentru care suma TVA achitată la vamă anterior a fost deja dedusă şi care apoi este returnat furnizorului din motivul incapacităţii de utilizare în procesul de producţie? 7. (28.5.2) Care document atestă dreptul la deducerea sumei TVA pentru importul de mărfuri/servicii? 8. (28.5.6) Are dreptul agentul economic de a deduce TVA achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiu, etc.) şi producţia cu caracter publicitar (broşuri, buclete, etc), care urmează a fi distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acţiunilor publicitare? 9. (28.5.11) Arhiva: Când apare data obligaţiei fiscale aferente importului de servicii dacă servciile sunt beneficiate pîna la data de 4 aprilie 2011, iar achitarea dupa aceasta dată?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.