02
01 2019
399

Ordinul nr. 464 din 10.09.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.3.1.31) Se permite deducerea cheltuielilor suportate la producerea mărfii (producției) comercializate după evaluarea stocurilor conform SNC? 2. (29.1.3.1.30) Cum urmează a fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic în baza actelor legislative și/sau normative? 3. (29.1.3.1.28) Sunt deductibile în scopuri fiscale cheltuielile de distribuție/logistică? 4. (29.1.3.1.27) Care cheltuieli se deduc din venitul impozabil? 5. (29.1.3.1.24) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaților de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate angajaților acestuia? 6. (29.1.3.1.22) Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de agentul economic pentru taxa de stat? 7. (29.1.3.1.19) Se va permite la deducere diferența dintre valoarea livrării și costul de procurare a bunului, în cazul in care valoarea bunului comercializat este mai mica decît costul de procurare a acestuia? 8. (29.1.3.1.17) Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile suportate de către angajator privind apa potabilă pentru angajați? 9. (29.1.3.1.16) Sunt oare permise pentru deducere în scopuri fiscale cheltuielile de publicitate? 10. (29.1.3.1.12) Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă mărfurilor (serviciilor) care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la deducerea sumei TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.