21
09 2020
398

Ordinul nr. 481 din 17.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

(6.7.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei de piaţă ?

(6.7.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de piață?

(6.7.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de piaţă?

(6.9.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei balneare?

(6.10.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

(6.10.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

(6.10.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

(6.10.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

(6.7.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de piaţă?

(6.8.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru cazare?

(6.9.5.3) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă a taxei balneare?

(6.9.7.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei balneare ?

(6.8.5.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru cazare?

(6.9.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa balneară?

(6.8.7.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru cazare ?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.