23
09 2020
485

Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

(6.16.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru dispozitivele publicitare?

(6.16.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?

(6.16.7.1) Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?

(6.12.7.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei de la posesorii de câini?

(6.16.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?

(6.15.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcaj?

(6.12.5.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?

(6.15.7.1) Cine sunt scutiți de plata taxei pentru parcaj?

(6.12.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de la posesorii de cîini?

(6.11.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru parcare?

(6.11.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru parcare?

(6.11.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru parcare?

(6.15.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru parcaj?

(6.11.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru parcare?

(6.15.4.1) Care este cota taxei pentru parcaj?

(6.12.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei de la posesorii de câini?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.