03
01 2022
343

Ordinul SFS nr. 655 din 29.12.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29.1.8.44 Poate fi aplicată facilitatea stabilită de art. 49 lit. b) în raport cu venitul obținut din înstrăinarea cotelor de participație deținute în capitalul social al unei persoane juridice?

29.1.8.46 Se adaugă oare la termenul de beneficiere inițială a facilității prevăzute la art. 49 lit. a) din Codul fiscal, utilizarea repetată a facilității, în cazul în care condițiile de beneficiere repetată a facilității au fost atinse pînă la finalizarea termenului de aplicare a facilității inițiale?

29.1.8.45 Care sunt condițiile de recunoaștere a provenienței din zona economică liberă a mărfurilor (serviciilor) livrate către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export, în scopul aplicării facilităților stabilite la art. 49 lit. a), c) - f) din Codul fiscal?

29.2.1.20 Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanei fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător?

37.43 Cum va fi impozitat venitul obținut de către ucenic în perioada instruirii practice în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale?

29.1.7.1.35 Cum se impozitează venitul obținut de blogger/vlogger/influencer din prestarea serviciilor contra plată persoanelor specificate la art. 90 din Codul fiscal?

29.1.8.42 Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a facilităților fiscale prevăzute la art. 49 din Codul fiscal?

29.1.8.43 Este obligat rezidentul zonei economice libere să notifice Serviciul Fiscal de Stat?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.