23
03 2018
2276

26 martie – zi importantă în calendarul fiscal

Contribuabilii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie. Dat fiind faptul că termenul de prezentare a Declarației în anul curent survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acesteia se transferă pentru data de 26 martie 2018. În același timp, data de 26 martie 2018 este și termenul-limită de prezentare a dării de seamă şi de achitare la buget a impozitului pe venit. Menționăm că Serviciul Fiscal de Stat a anunțat extinderea programul de muncă în scopul facilitării depunerii declarației cu referire la impozitul pe venit pentru anul 2017. Totodată, contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la 26 martie, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal: • 1000 lei pentru fiecare darea de seamă neprezentată; • 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv; • 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică; • amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice. Contribuabilii persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc. Amintim că Declarațiile și dările de seamă cu privire la impozitul pe venit pot fi depuse de către contribuabili prin următoarele metode: • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”; • pe suport de hârtie, prezentând Declarația cu privire la impozitul pe venit la oficiul fiscal; • prin intermediul oficiului poștal, expediind Declarația cu privire la impozitul pe venit printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește. Reiterăm că Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informațional fiscal, în scopul facilitării prezentării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit și a optimizării timpului şi cheltuielilor, oferă contribuabililor tot mai multe servicii. Astfel, doar pe parcursul primelor trei luni ale anului curent, a pus în aplicare noi servicii electronice destinate contribuabililor: • „Contul unic”, care simplifică procesul de achitare a impozitelor prin utilizarea unui singur cont de plată trezorerial. Astfel, contribuabilii au obţinut posibilitatea să transfere o singură dată pe lună suma integrală pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor care vor fi redirecționate la destinațiile de buget prestabilite • Sistemul de prezentare a impozitului pe venit a fost suplinit cu trei formulare noi : ONG17 — Declarația privind impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale IU17 — Declarația cu privire la impozitul unic DAJ17 — Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției; • a lansat versiunea mobilă a serviciului „Declarația electronică” pentru persoane fizice, aplicație care oferă posibilitatea cetățenilor de a completa și prezenta declarațiile utilizând dispozitivele mobile. Totodată, începând cu luna curentă, impozitul pe venit poate fi achitat de persoanele ce prezintă darea de seamă pe suport de hârtie prin intermediul serviciului MPay. În acest caz contribuabilii vor avea nevoie de semnătura electronică, care de asemenea poate fi obţinută de la ÎS „Fiscservinform”. Amintim, că Centru de deservire al contribuabililor este amplasat pe adresa mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 6, etajul 3, bir. 303.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.