13
03 2018
741

Acciza de la procurarea motorinei de către CFM va fi restituită

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de lege, al cărui scop este ameliorarea situației financiare la Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, stabilită în calitate de prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018. Astfel, proiectul prevede completarea art.125 din Codul fiscal cu un nou alineat – 23, care va stabili că suma accizelor achitată la procurarea mărfurilor supuse accizelor de la pozițiile tarifare 271020110-271020190 se restituie agenților economici care procură aceste mărfuri pentru alimentarea vehiculelor feroviare, modalitatea restituirii urmând a fi stabilită de Guvern. Totodată, proiectul prevede completarea art.2 din Legea fondului rutier, care stabilește sursele de constituire a fondului. Autorii propun ca excepție să fie introdusă și motorina, folosită pentru alimentarea vehiculelor feroviare. Amintim că alin.(1) al respectivului articol prevede defalcarea în fondul rutier a nu mai puţin de 50% în anul 2010, 65% – în anul 2011, 80% – în anul 2012 şi în anii următori din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat. Autorii menționează că CFM anual procură motorină importată pentru tracţiunea trenurilor pe liniile de cale ferată de uz comun, iar sumele sunt destul de impunătoare. Totodată, se menționează că doar pentru întreținerea drumurilor și infrastructurii rutiere aferente concurenţi a căilor ferate, din contul cheltuielilor Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” au fost alocate peste 192 185,9 mii lei. În timp ce Republica Moldova împrumută de la donatori externi sume generoase pentru modernizarea infrastructurii feroviare, această situație putea fi evitată prin redistribuirea accizei la motorină pentru modernizarea ramurii feroviare, care la moment este într-o stare nesatisfăcătoare, se precizează în nota proiectului. Menționăm că Legea bugetului de stat pentru anul 2018 prevede că, prin derogare de la prevederile art.2 alin.(1) lit.a) din Legea fondului rutier, în anul 2018 defalcările la fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 35,14%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.