14
06 2019
3528

Achizițiile publice. Ce date se indică în factura fiscală

Ministerul Finanțelor a publicat în ediția Monitorului Oficial de astăzi, 14 iunie 2019, Ordinul nr.88 din 4 iunie curent cu privire la modificarea Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. Astfel, au intrat în vigoare prevederile conform cărora, în cadrul livrărilor de mărfuri, în coloana 10.1 a facturii fiscale, („Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului”), în care se indică denumirea mărfurilor livrate corespunzător pentru fiecare tip de marfă, iar în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 din Codul fiscal se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, vor fi indicate obligatoriu data și numărul contractului de achiziții publice, în cazul efectuării tranzacțiilor reglementate de Legea nr.131 și Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica. Aceleași cerințe sunt înaintate și la completarea facturii fiscale la livrarea de servicii, fiind completat subpct.4 al pct.13 din Instrucțiunii, care prevede că în rândul 4 „Documente anexate” – denumirea şi numărul documentelor anexate la factura fiscală (anexa la factura fiscală, certificate, adeverinţe, procese-verbale ale lucrărilor executate, copia ordinului de plată a accizelor, etc.). În cazul în care în rândul indicat este imposibilă specificarea tuturor documentelor, lista acestora, anexate la factura fiscală, va continua pe versoul facturii fiscale, cu indicarea „Documente anexate” și enumerarea în continuare (în ordine cronologică) denumirea şi numărul documentelor anexate, inclusiv a numărului și datei încheierii contractului de achiziții publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.