Știri

Aviz pozitiv pentru modificarea prevederilor Codului fiscal

Guvernul, prin Hotărârea nr. 1040 din 5 decembrie 2017 pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, a acceptat o serie de modificări şi completări la Codul fiscal. Astfel, art. 5 p. 40) poate fi completată cu litera c), care va prevedea că sistemul informatic valutar – platforma software şi/ sau hardware, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice efectuate la aparatele de schimb valutar ale unităţilor de schimb valutar licenţiate, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurând protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate. De asemenea, pot intervene completări ce ţin de adoptarea Legii tichetelor de masă. Astfel, CF va prevede că valoarea tichetelor de masă în partea în care valoarea acestora depășește valoarea nominală deductibilă stabilită la art.4 alin.(1) din Legea nr.166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă. O altă prevedere permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută de Legea nr.166 cu privire la tichetele de masă. Suplimentar, valoarea nominală a tichetelor de masă percepută de operatori şi de unitățile comerciale/de alimentație publică, cu excepţia valorii serviciilor prestate de către operatori unităților comerciale/de alimentaţie publică şi angajatorilor în condiţiile Legii nr.166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, nu va constitui valoare impozabilă. Serviciul Fiscal de Stat va efectua controlul asupra respectării legislației fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă. Mai este propusă permiterea deducerii cheltuielilor efectuate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă, plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituind 0,15% din fondul de retribuire a muncii. Precizarea că valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobânzile plătite sau calculate până la punerea obiectului în exploatare, poate deveni parte component a CF. Avizul pozitiv îl are şi concretizarea că valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care se trece în cont, cheltuielile şi plata dobânzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de până la punerea lor în exploatare. Mai este prevăzută posibilitatea calculării amortizării pentru partea suportată de către întreprindere la finanţărea parţială a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile. Modificările avizate prevăd că, prin derogare de la prevederile CF, suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu va influența mărimea bazei valorice a mijloacelor fixe. La determinarea bazei valorice a activelor de capital poate fi adăugată prevederea, că valoarea activelor constituie zero în cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital. În cazul adoptării modificărilor, eliberarea facturii fiscale la livrări impozitate cu cota zero la TVA nu va fi obligatorie. Rezidenţii parcurilor IT, la prezentarea informaţiilor aferente impozitului unic vor mai pune la dispoziţia SFS darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

2240 vizualizări

Data publicării:

29 Decembrie /2017 12:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon