29
01 2019
2678

Avizul de însoțire a mărfii, tot mai aproape

La însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia și la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora va fi utilizat un formular nou – avizul de însoțire a mărfii. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Autorii își propun drept scop îmbunătățirea mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri. Conform proiectului, un formular similar este utilizat în țările europene. Astfel, este propusă introducerea în circulație a unui document primar cu regim special de însoțire a mărfii. Cu prevederi respective va fi completată Hotărârea Guvernului nr.294/1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”, în care va fi introdus un nou punct cu următorul cuprins: „43. Eliberarea avizului de însoțire a mărfii poate avea loc în următoarele cazuri: a) în cazul în care valoarea impozabilă cu TVA a livrării de mărfuri se formează în momentul recepționării mărfurilor de către cumpărător ca rezultat al determinării masei și calitățiii mărfurilor; b) la transportarea mărfurilor. Modul de completare a avizului de însoțire se stabilește de Ministerul Finanțelor.” Tot prin acest proiect, în scopul simplificării conformării fiscale a contribuabililor și diminuarea poverii administrative ce ține de calcularea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări, proiectul prevede acordarea acestora a dreptului să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor. Condiția este ca persoanele vizate să nu utilizeze scutirile pe parcursul perioadei fiscale respective la un alt loc. Cu aceste prevederi va fi suplinită Hotărârea Guvernului nr.697/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări. Totodată, aceasta va fi completată cu Confirmarea privind neutilizarea scutirii personale în temeiul art.33 din Codul fiscal pentru perioada prestării serviciilor şi/sau lucrărilor în anul fiscal respectiv (anexă la HG indicată), care va fi prezentată de persoanele fizice ce vor solicita scutirea. În nota informativă la proiect se spune că implementarea acestui proiectul de hotărâre de Guvern nu va implica costuri financiare, care urmează a fi prevăzute anual în bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.