Știri

BIJ 21. Consultări publice

Forma BIJ 21 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar va consta din trei părți:
  • tabelul nr. 1 – Date generale;
  • tabelul nr. 2 – Informația privind bunurile imobiliare care au participat la calcularea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar;
  • tabelul nr. 3 – Informația privind sumele calculate ale impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, repartizate pe localități.
 Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea formularului ce vine să substituie Forma BIJ 17 şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a BIJ 21.

 Conform documentului, acesta va conține patru anexe – însăși Formularul BIJ (anexa nr.1), Instrucțiunea privind modul de completare şi prezentare a calculului impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar (anexa nr.2), Nomenclatorul categoriilor de obiecte ale impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar (anexa nr.3), iar Nomenclatorul codurilor înlesnirilor acordate la plata acestui impozit este anexa nr.4.

 BIJ 21 va fi prezentată de către contribuabilii – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile care dispun de obiecte impozabile şi au obligația de prezentarea Calculului, precum şi de către contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plata acestui impozit. Formularul nu va fi prezentat de către contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii, inclusiv de către întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 3 unităţi pe parcursul perioadei fiscale şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori ai TVA.

 Instrucțiunea indică modul de completare a formularului, informația ce urmează a fi reflectată în acesta, bunurile imobiliare care au participat la calcularea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și/sau a impozitului funciar.

 Propunerile, obiecțiile și recomandările asupra proiectului pot fi înaintare la adresa liudmila.gropa@sfs.md până la 13 iunie 2020 inclusiv.

 Proiectul poate fi consultat aici

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1784 vizualizări

Data publicării:

12 Iunie /2020 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon