18
12 2018
1849

Cabinetele individuale ale medicilor de familie țin contabilitatea în partidă simplă

Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de familie vor ține contabilitatea în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare. În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată Legea nr.302 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, Legea contabilității și raportării financiare este completată cu un punct nou, conform căruia prevederile acesteia se aplică și cabinetelor individuale ale medicilor de familie. Potrivit art. 2 din Lege, aceasta se aplică persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente, autorităților, cu excepția celor bugetare, reprezentanțelor permanente şi filialelor entităților nerezidente și persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției. Totodată, documentul prevede că persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în cabinetele individuale ale medicilor de familie vor ține contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situaţiilor financiare, conform indicaţiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanţelor. Art. 11, ce se referă la documentele primare, se completează cu alin. 71 și prevede că, în cazurile stabilite de către Ministerul Finanțelor, etaloanele valorice în care sunt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.