03
12 2018
2753

Ce contribuții obligatorii se vor majora în anul 2019

În ședința din 30 noiembrie 2018 Parlamentul a votat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 cu venituri și cheltuieli în sumă de 21 427,4 mil. lei, în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În structura veniturilor BASS, resursele generale vor constitui 60%, iar transferurile de la bugetul de stat – 40%. Contribuția individuală calculată pentru plătitorii specificați în Legea privind sistemul public de asigurări sociale se stabilește în sumă de 9456 lei, fiind majorată cu 1032 lei, iar pentru persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenurile în mod individual contribuția ce urmează a fi achitată în bază de contract individual încheiat cu CNAS pentru anul 2019 va constitui 2412 lei, în creștere cu 264 lei. Proiectul legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pe anul 2019, la fel votat vinerea trecută, prevede venituri la FAOAM în sumă de 7, 326 mil. lei și cheltuieli în sumă de 7,526 mil. lei. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense a rămas la nivelul anului curent și constituie 9% - câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.