17
08 2017
1910

Ce declaraţii vor prezenta rezidenţii parcurilor IT

Proiectul ce prevede stabilirea formei și descrierea modului de completare a trei formulare a dărilor de seamă ce urmează a fi prezentate de către rezidenții parcurilor IT aferente impozitului unic datorat în conformitate cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei și Titlul X din Codul fiscal este propus spre consultare. Astfel, potrivit proiectului, rezidenții parcurilor IT vor prezenta următoarele formulare: I. Formularul-tip „Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU 17)” , ce se va prezenta până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul respectiv conține 7 rubrici și 5 coloane. Declarația poate fi semnată unipersonal de conducătorul contribuabilului ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparține conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua – contabilului-șef sau altei persoane împuternicite. Rezidenții, la completarea formularului dat, vor perfecta și o anexă, intitulată Indicatorii ce țin de determinarea activității principale desfășurate în parc. • Formularul-tip „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISATI 17)” , ce urmează a fi prezentat până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților. De asemenea conține 7 rubrici și 5 coloane și sunt, în mare parte, identice cu cele din formularul precedent. • Formularul-tip „Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului”. Se prezintă anual, fiecărui angajat căruia i-au fost achitate plăți salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic, până la 1 martie a anului următor celui în care au fost efectuate asemenea plăți. În Nota de informare se indică denumirea rezidentului parcului pentru tehnologia informației și codul fiscal al acesteia. Totodată, se indică numele, prenumele și codul fiscal al angajatului în folosul căruia au fost efectuate plățile pe parcursul anului fiscal. Formularul conține două coloane. În coloana I se indică suma totală a venitului din salariu îndreptat spre achitare în perioada fiscală, care include salariul de bază, salariul suplimentar, precum și plățile de stimulare și compensare, inclusiv facilitățile acordate de către patron, iar în coloana II se indică numărul de luni în care angajatul a activat în parcul IT. În același timp, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit. Menționăm că, potrivit art.15 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, rezidenților acestor parcuri li se aplică un impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin decât o sumă minimă stabilită per angajat (30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv). Impozitul unic include următoarele impozite și taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.