Știri

Ce informații vor fi puse la baza statisticii oficiale

Pe parcursul anului 2019 Biroul Național de Statistică va efectua 113 lucrări și cercetări statistice, care se referă la elaborarea indicatorilor macroeconomici, statistica construcțiilor și investițiilor, transporturilor, tehnologiei informației, comerțului exterior de bunuri și servicii, cea a turismului etc. În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1226 din 12 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019, care este elaborat în scopul asigurării ministerelor, a autorităţilor administrative centrale și locale, mass-mediei, precum şi a altor utilizatori cu informaţie statistică relevantă, oportună, comprehensibilă şi comparabilă la nivel internaţional în domeniul economic, social şi demografic. Astfel, BNS va realiza lucrări statistice precum: • Conturile naționale pentru anul 2018 • Balanța energiei electrice pentru anul 2018 • Producția agricolă, în prețuri curente, și indicele volumului fizic al producției agricole în anul 2019 • Investiții în active imobilizate în anul 2018 • Cifra de afaceri în comerț și servicii (date operative) • Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2018 • Prețurile de consum la produsele social importante comercializate cu amănuntul în anul 2019 • Demografia întreprinderilor • Consumurile și cheltuielile organizațiilor necomerciale • Numărul contravențiilor constatate. În acest scop, ministerele și alte autorități publice centrale vor furniza către BNS informații pentru elaborarea statisticii oficiale. Astfel, Ministerul Finanțelor va prezenta: • Informația privind executarea bugetului public național (separat pe tipuri de bugete) (anual – până la 30 mai și trimestrial – a 35 zi de la încheierea trimestrului) • Informația privind executarea bugetului public național în profil teritorial (separat pe tipuri de bugete) – până la 20 iunie • Informația pentru standardul special de diseminare a datelor (SDDS): bugetul public național (anual, 26 aprilie), bugetele administrate de Guvern (lunar, a 25-a zi de la după perioada de referință), datoria de stat (lunar, a 25-a zi) și datoria de stat și datoria unităților administrativ-teritoriale (trimestrial, a 90-a zi) • Informația privind finanțarea sectorului de educație – anual, la 1 iulie. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta informația ce vizează: • rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4-SF) – anual, 29 martie • rezultatele controalelor fiscale: controale fiscale efectuate per total, din ele stabilite încălcări și sumele calculate suplimentar ca urmare a controalelor fiscale, din care: TVA, accize, impozit pe venit, sancțiuni fiscale, amenzi – anual, 5 iulie • mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, date generalizate (volumul în expresie naturală, valoarea fără TVA și accize și suma accizelor calculate – anual, 5 iulie și trimestrial – până la a 45-a zi după perioada de raportare) • Forma VEN 12 „Declarația cu privire la impozitul pe venit” (rd.010, 0101, 0102) – anual, 5 iulie • Forma IVAO 15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” (rd.1, 2, 9, 10, 11, col.2) – anual, 5 iulie • Forma TVA 12 „Declarația privind TVA” (boxele 1, 3, 5, 6, 10, 11 cod 10) – trimestrial, până la a 45-a zi după perioada de raportare • Taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, prevăzute în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător – anual, 5 iulie • Forma TL 13 „Darea de seamă pe taxele locale” – din darea de seamă (rd.1, col.5) – din anexă descifrarea rândului 1 (clasificarea bugetară 122/28) col. 3, 4, 7 – trimestrial, până la a 45-a zi după perioada de raportare • Forma UNIF 014 „Declarație (dare de seamă fiscală unificată)” (cod 010, 0101, 0102) – anual, 5 iulie • Forma IPC18 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” – lunar, până la a 40-a zi după perioada de raportare. În același timp, Serviciul Vamal va prezenta: • Datele statistice privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoanele juridice și persoanele fizice – lunar, a 20-a zi de la expirarea perioadei de raportare • Valoarea importurilor de mărfuri cu evidențierea (pentru fiecare valoare de marfă importată în parte) plăților privind TVA, accize, taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, taxa specială – trimestrial și anual, a 30-a zi după perioada de raportare. Aceste date vor fi utile pentru elaborarea produsului intern brut regional, la realizarea statisticii comerțului exterior de mărfuri, utilizarea datelor cu privire la câștigul salarial, actualizarea registrului unităților statistice etc. Realizarea Programului de lucrări statistice în anul 2019 va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare alocate BNS care constituie 88576,7 mii lei. Acesta nu include costurile de elaborare a informației de către alți producători de statistici oficiale. Notă: В одну статистическую работу будут объединены информация о стабильной численности населения и демографические показатели по возрастным группам.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Guvernul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

1524 vizualizări

Data publicării:

03 Ianuarie /2019 11:01

Catalogul tematic

Noutăți | Legi ale Republicii Moldova

Etichete:

BNS | Hotarire de Guvern | monitorul.fisc.md | statistica oficiala | SFS | MF | Serviciul Vamal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon