24
11 2016
7056

Ce se întâmplă dacă contribuabilii nu prezintă dările de seamă fiscale până la data de 25?

La data de 25 a fiecărei luni, contribuabilii urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, o serie de dări de seamă fiscale. Astfel, până la 25 noiembrie curent, se vor prezinta dările de seamă privind impozitul pe venit, TVA, accize, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și alte dări de seamă, cum ar fi cea cu privire la plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar și darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă. Important! Ce se întâmplă în cazul în care agenții economici depășesc termenul? În situația în care agenții nu prezintă darea de seamă până la data de 25 a fiecărei luni, atunci, conform art.260, alin.2 din Codul Fiscal, contribuabilii vor fi sancționați cu câte 200 de lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv. Dacă contribuabilul nu a prezentat în general dările de seamă, atunci, prin emiterea deciziei de inițiere a controlului fiscal, persoana va achita câte 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă, dar nu mai mult de 10 000 de lei, conform art. 260, alin.1. De asemenea, diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii neveridice se sancţionează cu amendă egală cu 30% din suma diminuării. Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin aceste informaţii, conform art.260, alin.3. În cazul în care contribuabilul nu a prezentat dările de seamă și nici nu a achitat impozitul pe venit, atunci, conform art. 260. alin.5, persoanele vor fi sancționate cu o amendă în mărimea impozitului sau a taxei nedeclarate. Menționăm că în toate situațiile când nu a fost achitat impozitul pe venit până la data stabilită, se aplică majorarea de întârziere sau penalitățile conform art.228, alin.2 din Codul Fiscal. Vă îndemnăm să fiți contribuabili responsabili și onești și să prezentați toate declarațiile fiscale necesare până la data de 25 a fiecărei luni, pentru a nu fi supuși sancțiunilor menționate. Totodată, vă sugerăm să consultați în ediția electronică a Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” Calendarul fiscal pentru luna noiembrie 2016, propus contribuabililor de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru a reaminti datele prezentării rapoartelor fiscale în luna noiembrie 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.