Știri

Centrul Unic de Apel Fiscservinform, în acţiune

După ce am făcut prezentarea activităţii Centrului Unic de Apel al Fiscservinform, începem publicarea săptămânală a unor întrebări adresate operatorilor centrului şi a răspunsurilor, care nu se regăsesc în Baza Generalizată a practicii fiscale a Serviciului Fiscal de Stat. Astăzi venim cu primele întrebări şi răspunsuri. 1. Ce lege/ordin permite prezentarea declarațiilor fără ștampilă? Potrivit art. 187 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal, pentru darea de seamă pe suport de hârtie – semnătura persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul-şef) ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia). 2. Plățile efectuate în folosul unei întreprinderi individuale, sunt permise spre deducere? În condițiile prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, confirmate documentar. 3. În 2013 a fost procurat un apartament care a fost vândut în 2016 cu același preț, este necesar de declarat despre venitul zero în declarația VEN12? Modul de completare a Declarației VEN12 este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012. 4. Potrivit art.283 alin.(1) pct. h ”persoanele invalide de gr.II care dețin locuința cu valoarea mai mică de 30000 lei sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare”, în cazul în care persoana invalidă lucrează și obține venit, poate beneficia de aceste facilități? Conform art. 283 alin. (2) din Codul fiscal, categoriile de persoane indicate la alin.(1) lit.h)–l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 5. Agentul economic la achitarea în rate a impozitului pe venit, în anul 2015 sa format supraplata de 1 mil. lei, acum în 2016 agentul economic a achitat în rate impozitul pe venit însa cu un milion mai puțin. În VEN12 în rândul 1801 ”Impozitul pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal în conformitate cu art.84 din Codul fiscal” cum indică suma(împreuna cu milionul care era în avans sau fără el), deoarece dacă indică suma fără milionul acesta atunci în rândul 180 ”Suma totală a impozitului pe venit achitat în cursul anului fiscal (rândul 1801 + rândul 1802)” se primește datorie. Potrivit Modului de completare a Declarației (pct. 28), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 don 13.08.2012, în rândul 1801 se reflectă suma totală a impozitului pe venit achitat în rate pe parcursul perioadei fiscale, în conformitate cu art.84 din Codul fiscal. Totodată, datoria formată se stinge cu supraplata din perioada precedent, conforn art. 175 din Codul fiscal. 6. In declarația POLMED17 se prezintă suma totală pe întreprindere sau pe fiecare filială în parte? Total pe întreprindere. 7. Persoana fizica are o casă pe pământ și se transmite în chirie pe ore/zile fără contract altei persoane fizice. Este obligat să declare în CET15 acest venit? Cu cat se va impozita? În ce boxă trebuie să indice în CET15? (34) Potrivit art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. 8. Persoană fizică dorește să presteze servicii în Transnistria (cursuri de manichiură), această operațiune se consideră import sau export? Conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) și art. 93 pct. 4) și 6) din Codul fiscal, livrarea (prestare) de servicii către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, constituie obiect al impunerii cu TVA, TVA aplicîndu-se pe principii generale. 9. Administratorul a procurat benzină dar foi de parcurs nu a reușit să procure la timp. Benzina va fi pusă ca cheltuiala întreprinderii, deoarece este neconfirmată documental. Această sumă se scoate din venitul întreprinderii la sfârșitul anului? Potrivit art. 24 alin. (10) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil. 10. Persoanele fizice funcționari publici sunt obligați să prezinte pentru anul 2016 declarația cu privire la avere și alte venituri? Ce declarație prezintă? Declarația de avere și interese personale.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1709 vizualizări

Data publicării:

11 Aprilie /2017 12:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon