28
01 2019
2646

CET18, modificat

În Monitorul Oficial din, 25 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 16.01.2019 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 150 din 5 septembrie 2018. Acesta prevede modificări în anexa nr. 1 a Ordinului 150/2018 – formularul CET18, Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Astfel, în secțiunea a doua din anexă, la compartimentul ”F. Calculul impozitului pe venit”, la rândurile F8 ( suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată la buget) și F9 (suma reţinută/achitată în plus a impozitului pe venit), formula F5-F6 (suma impozitului pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată pentru persoanele fizice rezidente – suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului) se substituie cu formula F6-F7 (suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului – suma impozitului pe venit achitat de sine stătător pe parcursul anului de către persoana fizică). Potrivit Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin același Ordin, declaraţia se prezintă obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente şi/sau de către persoanele fizice nerezidente pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art.71 din Codul fiscal. Declaraţia poate fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. Modificările au intrat în vigoare vineri, 25 ianuarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.