Știri

Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor, modificat

Contribuabilii a căror coduri fiscale se atribuie de Serviciul Fiscal de Stat, sunt obligaţi să obţină şi să deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv să prezinte informaţia solicitată cu privire la acesta şi să informeze imediat despre schimbarea datelor beneficiarului. Prevederea este inclusă în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor (în continuare - Instructiune), care a fost aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017 și este completată cu prevederi suplimentare. În Monitorul Oficial din 2 noiembrie curent este publicat Ordinul SFS nr.540 din 11 octombrie 2018 cu privire la completarea și modificarea Instrucțiunii. Documentul conține noțiunea de „beneficiar efectiv”, care este persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară. Conform Instrucțiunii, obligația de a înregistra, de a ţine evidenţa şi de actualizare a datelor cu privire la beneficiarii efectivi ai contribuabililor (cu excepția celor înregi-strați de Agenția Servicii Publice) în revine SFS. Fondatorii/asociații persoane fizice ai contribuabililor luați în evidență fiscală, în cazul efectuării modificărilor în actele de constituire, precum şi la radierea acestora din Registrul fiscal de stat, vor completa o declarație pe propria răspundere, prin care, în baza prevederilor Legii nr.308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, vor declara beneficiarul efectiv. Modelul actului respectiv este aprobat prin Ordinul nr.540 și va deveni Anexa nr.19 la Instrucțiune, iar în cazul în care fondator/asociat al contribuabilului este o persoana juridică, administratorii contribuabililor vor completa declarația, modelul căreia de asemenea este aprobat prin ordinul indicat și care va deveni Anexa nr.191 la Instrucțiune. În ambele cazuri, persoanele semnatare își asumă obligația să anunțe SFS despre modificarea datelor beneficiarului efectiv. Documentul mai prevede că, la cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea, lichidarea sau suspendarea subdiviziunilor ori obiectelor impozabile, care sunt depuse la subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului sau prin intermediul SIA „e-Cerere” (modulul „Înregistrarea on-line a subdiviziunilor”), vor fi anexate și documentele confirmative respective, care pot include contractele de posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă etc. Totodată, atragem atenția contribuabililor că este modificat Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor (an. 14 la Instrucțiune), fiind completat cu noi tipuri și denumiri de subdiviziuni (per total, 24 de poziții, printre care se regăsesc sălile de degustație, crâșmele, cramele, coctail-barurile etc.). În informația ce urmează a fi prezentată, se vor include suprafața spațiului în m2, dar și numărul de locuri. Amintim că Ordinul nr.540 poate fi consultat detaliat în MO nr.410-415 de vineri, 2 noiembrie 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2956 vizualizări

Data publicării:

05 Noiembrie /2018 08:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon