Știri

Conceptul SII „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”

Guvernul urmează să aprobe conceptul Sistemului informațional integrat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (SII AOAM). Documentul a fost elaborat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat ce a avut loc ieri, 12 noiembrie.
 
Autorii documentului menționează că sistemele existente implementate anterior sunt deja învechite și nu corespund funcționalului și tehnologiilor existente. Astfel, CNAM a devenit dependentă de un șir de sisteme informatice utilizate strict doar de către anumite subdiviziuni, acestea fiind orientate în cea mai mare măsură spre necesitățile și business-procesele fiecărei subdiviziuni în parte.

 

Totodată, luând în considerare că aceste soluții informatice au fost dezvoltate în baza diferitor tehnologii, unele mai vechi și depășite, se constată existența unei probleme majore – interoperabilitatea dintre sisteme.

 

Din considerentele expuse, CNAM a decis inițierea procesului de modernizare TIC prin implementarea unei soluții integrate, care ar acoperi mai multe ramuri de procese ale CNAM, în funcție de ariile interdependente în care se încadrează acestea.

 

SII AOAM are drept scop asigurarea evidenței și punerea la dispoziția tuturor celor interesați (autorități și instituții ale statului, entități, societatea civilă, cetățeni) a informației actualizate cu privire la sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală al RM.

 

Prin crearea SII AOAM se urmărește atingerea a unui șir de obiective, printre care asigurarea transparenței privind controlul și gestionarea fondurilor AOAM, a evidenței persoanelor asigurate și neasigurate; persoanelor înregistrate la medicul de familie; primelor de asigurare medicală achitate; prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice etc. Datele din sistem vor permite și raportarea volumelor de asistență medicală prestate de către prestatorii de servicii medicale, utilizării de către prestatorii de servicii medicale a mijloacelor financiare alocate din fondurile AOAM. Un alt obiectiv este utilizarea datelor sistematizate pentru elaborarea rapoartelor statistice și analitice destinate atât CNAM, cât și altor părți interesate.

 

Crearea și implementarea SII AOAM se va realiza din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM

746 vizualizări

Data publicării:

13 Noiembrie /2020 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon