22
02 2019
3213

Condițiile scutirii de prezentare a Formei IPC18

Începând de azi, 22 februarie, prin derogare de la lit. a), art. 5 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii, care întrunesc, cumulativ, condițiile că în luna de gestiune nu efectuează plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajaţi nu vor mai fi obligați să prezinte darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă (IPC18). În Monitorul Oficial din 22 februarie curent a fost publicată Legea nr. 13 din 15.02.2019 pentru modificarea unor acte legislative, precum și Decretul de promulgare a acesteia. Anterior, conform Legii nr.489/1999, angajatorii, care în luna de gestiune nu calculau contribuții de asigurări sociale şi nu aveau angajați, erau, totuși, obligați să prezinte IPC 18, ceea ce ducea la costuri suplimentare pentru mediul de afaceri. Legea mai prevede că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, vor prezenta, pe suport de hârtie sau electronic, informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor (forma IRM19). Aceasta va fi prezentată în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării sau încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Anterior, Legea privind sistemul public de asigurări sociale stipula că angajatorii sunt obligați să prezinte informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal sau ordinului de eliberare din câmpul muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.