23
01 2019
1280

Conformarea voluntară 2019: contribuabilii mari

Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari vor fi selectate individual, având în vedere specificul contribuabililor și al riscurilor presupuse în activitatea acestora. Pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor, contribuabilii mari se vor repartiza în 4 eșantioane, se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, contribuabilii vor fi repartizați în eșantioane în funcție de impactul pe care îl au asupra colectării impozitelor și taxelor, riscurilor și probabilității producerii unui risc. Conform Programului, în primul eșantion – ”contribuabilii cu risc sporit” – sunt incluși agenții economici cu cifra de afaceri >=500 mil. lei și cu scorul total de risc maxim. Față de aceștia se vor aplica prioritar tratamente de conformare forțată, cu omiterea tratamentelor de conformare voluntară. Tratamentele de conformare forțată se vor manifesta prin control fiscal și instituirea postului fiscal. În eșantionul II sunt incluși ”contribuabilii cheie”, cu cifra de afaceri >=500 mil. lei și care înregistrează riscuri cu punctaj maxim de risc. Tratamentele de conformare față de contribuabilii cheie constau în aplicarea tratamentelor de conformare voluntară prin utilizarea instrumentului ”vizita fiscală”. În eșantionul III – ”contribuabili cu risc mediu” – intră agenții economici cu cifra de afaceri < 500 mil. lei și care generează riscuri cu prioritate nesemnificativă. În acest caz se vor aplica tratamente de conformare voluntară prin contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor și notificărilor. De asemenea, pentru aceștia vor fi organizarea ședințe de conformare. Ultimul eșantion – ”contribuabili cu risc redus” – îi cuprinde pe cei care au cifra de afaceri < 500 mil. lei și înregistrează riscuri cu prioritate nesemnificativă, evaluate cu punctaj mediu de risc. Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii cu risc redus se vor manifesta prin monitorizarea camerală a indicatorilor de activitate. Conform documentului, evaluarea riscului contribuabilului va fi revizuită la fiecare 6 luni. În urma revizuirii scorurilor de risc, contribuabilul poate trece de la un eșantion la altul. Datele arată că aportul agenților economici cu statut de contribuabili mari la bugetul public național pentru anul 2017 a constituit 13 334,5 mil. lei din totalul încasărilor de 32 714,2 mil. lei sau circa 41%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.