23
01 2019
1331

Conformarea voluntară 2019: tratamentele

Serviciul Fiscal de Stat aplică instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și combatere a fraudei fiscale, utilizate de către SFS față de contribuabilii cu risc de neconformare fiscală. Acestea sunt descrise în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019. Așadar, tratamentele de conformare sunt divizate în cele de conformare voluntară și conformare forțată, și se aplică pentru diferite categorii de contribuabili: persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător, agenții economici care admit restanțe la bugetul public național, persoanele fizice – posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte și alți contribuabili din sectorul administrat. SFS aplică prioritar tratamentele de conformare voluntară față de persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător și care întrunesc riscuri de neconformare fiscală. Instrumentele conformării voluntare includ efectuarea vizitelor fiscale, contactarea contribuabilului, expedierea scrisorilor și organizarea ședințelor de conformare. În același timp, dacă contribuabilii nu sunt dispuși în continuare să se conformeze şi o fac conștient, asumându-și riscul în mod deliberat, se recurge la tratamente de conformare forțată. Acestea includ mai multe tipuri de verificări: faptică, documentară, totală, parțială, tematică, operativă, prin contrapunere, precum și estimarea obligațiilor fiscale prin surse și metode indirecte. De asemenea, în cazul tratamentelor de conformare forțată, pot fi instituite posturile fiscale mobile, staționare și electronice, după epuizarea altor instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv a măsurilor de conformare voluntară. Pentru persoanele juridice ce admit restanțe la bugetul public național se utilizează instrumente ale tratamentului de conformare voluntară, precum – scrisoare remisă prin intermediul Î.S. ”Poșta Moldovei” sau la adresa electronică a agentului economic, notificare aferentă restanței admise la buget și măsurile de executare silită ce pot fi întreprinse sau somația. În cazul în care contribuabilul nu se conformează voluntar, se vor aplica măsurile de conformare forțată în vederea încasării obligațiilor datorate. Tratamentele de conformare forțată pentru aceste persoane includ: suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului restanțier, cu informarea acestuia și înaintarea ordinului incaso privind perceperea incontestabilă a mijloacelor bănești, derularea procedurii propriu-zise de executare prin emiterea hotărârii privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, vizita de documentare la contribuabil și aplicarea procedurii privind ridicarea mijloacelor bănești în numerar, sesizarea organelor de resort în vederea expunerii vizavi de activitatea contribuabilului conform competenței etc. În scopul monitorizării procesului de conformare a tuturor contribuabililor, SFS asigură conformarea voluntară în toate domeniile de activitate, cu utilizarea tuturor mijloacelor disponibile și orientarea eforturilor spre identificarea posibilelor riscuri. Această acțiune de conformare are drept scop lărgirea bazei impozabile din teritoriul administrat prin depistarea practicării activității ilicite de întreprinzător și a altor încălcări ale legislației în vigoare. Astfel, vor fi supuse monitorizării suplimentare unele segmente ale economiei naționale, altele decât cele prioritare. Acestea sunt: comerțul cu amănuntul în centre comerciale și piețele autorizate, comerțul prin intermediul platformei on-line, industria extractivă – prioritar pentru zona centru și nord, și casele de schimb valutar. Tratamentele de conformare voluntară pentru contribuabilii menționați se referă la organizarea de seminare colective sau individuale, efectuarea vizitelor fiscale și acțiuni permanente de informare a contribuabililor din zonele respective. În cazul în care contribuabilii nu își schimbă comportamentul fiscal și întrunesc în continuare riscuri de neconformare, SFS va solicita aplicarea tratamentelor de conformare forțată, care se vor manifesta prin efectuarea controalelor fiscale conform planului aprobat de SFS sau alte măsuri de conformare forțată. Totodată, în scopul reducerii riscurilor din sectorul administrat, subdiviziunile structurale ale SFS vor acorda o atenție deosebită contribuabililor care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit proprietăți imobiliare în posesie sau folosință celor ce prestează servicii de deservire muzicală a ceremoniilor și organizaţiilor neguvernamentale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.