29
08 2019
1731

Constatarea infracțiunilor de către SFS. Rezultatele semestrului I

Serviciul Fiscal de Stat a făcut publice datele cu privire la numărul materialelor remise organelor de drept pentru inițierea urmăririi penale pe cazurile de evaziune fiscală, înregistrate în prima jumătate a anului 2019. Amintim contribuabililor că, prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Codul fiscal (CF) a fost completat cu prevederi care stabilesc pentru Serviciul Fiscal de Stat o nouă competență – constatarea infracțiunilor prevăzute la un șir de articole din Codul penal (art. 241–242, 244, 2441, 250– 253 şi 3351). Aceste modificări la CF au intrat în vigoare la 1 aprilie 2017. Totodată, conform art. 2 alin. (4) din Codul de procedură penală, normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale pot fi aplicate doar după includerea acestora în Codul de procedură penală. Respectiv, prin Legea nr. 49 din 23 martie 2018 privind completarea Codului de procedură penală al RM a fost completat art. 273 din Codul de procedură penală, fiind specificate expres prevederile conform cărora SFS este un organ de constatare pentru infracțiunile prevăzute la articolele din Codul penal specificate supra. Aceste modificări la Codul de procedură penală au fost puse în aplicare din 1 octombrie 2018. Astfel, conform art. 273 din Codul de procedură penală și art. 1324 din CF, SFS constată infracțiunile prevăzute la art.241–242, 244, 2441 , 250–253 şi 3351 din Codul penal. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului curent SFS a constatat, cu întocmirea proceselor verbale de constatare a infracțiunilor, 31 de infracțiuni cu diminuarea impozitelor în sumă totală de circa 68,57 mil. lei, inclusiv: – 20 cazuri prevăzute de art. 244 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Codul penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor), suma diminuări constituind 59 213 695 lei;2 cazuri prevăzute de art. 3351 din Codul penal (falsul în documente contabile); – 6 cazuri prevăzute de art. 2441 alin. (1) și alin. (2) din Codul penal (evaziunea fiscală a persoanelor fizice), suma diminuării depășind 9,355 mil. lei; – 2 cazuri prevăzute de art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal (insolvabilitatea intenționată); – un caz prevăzut de art.251 din Codul penal (însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate). Totodată, în conformitate cu prevederile art. 262, 263 din Codul de procedură penală, în baza denunțului Serviciul Fiscal de Stat a sesizat organele de drept referitor la posibilii indici a infracțiunii în activitatea unui administrator autorizat al procesului de insolvabilitate prevăzute de art. 327 Codul penal. Menționăm că, în condițiile art. 1371 alin. (1) CF, infracțiunile pot fi constatate doar de funcționarul fiscal cu statut special, care exercită atribuțiile SFS în domeniul constatării infracțiunilor. Totodată, în procesul examinării cazurilor de evaziune fiscală în care se constată semne ale componenței de infracțiune, autoritatea fiscală adoptă decizia respectivă asupra cazului de încălcare. În decizie se indică exact suma prejudiciului cauzat, măsurile de înlăturare a încălcării, de reparare a prejudiciului (achitarea la buget a sumelor impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală care au fost calculate suplimentar în procesul controlului).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.