24
01 2019
11843

Contribuțiile de asigurări sociale 2019: plătitorii taxei fixe

Reamintim că Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019. În continuare ne referim la plătitorii specificați la pct. 7-10 din Anexa nr.1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, persoanele fizice (pct. 7) – întreprinzători individuali, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor – calculează şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe anuale, care este stabilită pentru anul 2019 în mărime de 9456 lei. Aceiași taxă fixă va fi achitată în anul curent și de titularii patentei de întreprinzător (pct.8) și de angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi (pct 9). Suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie în anul curent 788 lei. Este de menționat faptul că pensionarii și persoanele cu dizabilități din categoriile de plătitori indicate în pct. 7 și pct. 8, sunt scutiți de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă. Totodată, în cazul în care titularul patentei de întreprinzător în anul 2018 a achitat contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform taxei fixe stabilită în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, inclusiv şi pentru perioadele anului 2019, la prelungirea patentei de întreprinzător aceste sume nu se recalculează. Documentul mai prevede că, în cazul eliberării din serviciu a angajaţilor din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pe parcursul lunii de gestiune, contribuţia calculată pentru luna în cauză constituie suma lunară de 788 lei şi nu se recalculează; respectiv, contribuţia achitată pentru aceştia nu se restituie şi nu se trece în contul altor plăţi. În cazul angajării persoanei în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna în care au fost angajaţi, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează şi se achită proporţional zilelor rămase până la finele lunii. Spre exemplu, dacă persoana a fost angajată la data de 15 ianuarie 2019, contribuţia calculată pentru luna ianuarie 2019 aferentă acestei persoane va constitui suma de 432,14 lei. Pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri (pct. 10), contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii - taxa fixă anuală – este stabilită pentru anul curent în mărime de 2412 lei. Suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 201 lei. Persoanele virează contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.