Știri

Controlul de stat va deveni transparent

Proiectul ce conține regulile pentru elaborarea, aprobarea şi utilizarea listelor de verificare în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător este propus spre consultare publică de Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Acestea au fost elaborate în conformitate cu Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, prin care s-au modificat mai multe prevederi ce țin de controlul de stat asupra activității de întreprinzător, una dintre modificări fiind reglementarea, cu titlu obligatoriu, a efectuării controlului de stat în baza listelor de verificare. Listele date au ca obiectiv asigurarea uniformităţii şi coerenţei procesului de control efectuat de către diferite organe de control şi diferiţi inspectori. O regulă a procesului de elaborare a listelor de verificare este obligaţia de consultare a acestora cu agenţii economici supuşi controlului. Organele de control nu pot, fără consultarea subiecţilor pasibili de controlul de stat ce urmează să-l efectueze, să decidă asupra conţinutului listelor de verificare. Astfel, se va asigura transparenţa procesului de control prin informarea agentului economic cu privire la conţinutul controlului şi constrângerea inspectorilor să acţioneze în limitele listelor de verificare. Potrivit proiectului, lista de verificare va fi constituită din câteva părţi: • introducerea – această parte conţine informaţii generale despre organul de control şi subiecţii supuşi controlului; • informaţii despre unitatea economică, relevante pentru evaluarea riscului unităţii; • lista de întrebări – această parte conţine întrebări la care se răspunde cu „Da”, „Nu” sau „Nu este cazul”; • ponderea – partea care conţine ponderea pentru răspunsurile pozitive şi negative; • descrierea neregulilor identificate; • lista actelor normative referitoare la lista de întrebări şi care conţin cerinţele prevăzute în lista de întrebări; • punctajul pentru evaluarea riscului; • ghid (opţional) – poate conţine explicaţii mai detaliate cu privire la fiecare întrebare/cerinţă. Listele de verificare trebuie să specifice clar informaţiile care sunt solicitate de la agentul economic pe baza criteriilor de risc specifice, prevăzute în metodologiile sectoriale de efectuare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, în baza analizei criteriilor de risc, de exemplu – tipul de activitate, domeniul de afaceri etc. Reamintim că, în urma constatării situaţiei nesatisfacătoare în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, Guvernul şi-a propus revizuirea cadrului normativ în vederea atingerii unei eficienţe maxime a controlului de stat, precum şi micşorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri. Proiectul a fost elaborat cu participarea unui grup de experţi internaţionali, specializaţi în realizarea controalelor de stat în baza analizei criteriilor de risc, experţi contractaţi în cadrul Proiectului „Reforma Climatului Investiţional în Moldova”.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

1420 vizualizări

Data publicării:

16 Martie /2018 14:15

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon