Știri

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent. Astfel, Hotărârea prevede modificarea listei proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora. Printre proiectele care vor beneficia de prevederile menţionate se enumeră:
  • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă raionul Nisporeni;
  • Reţeaua de promovare a incluziunii sociale orientate spre comunităţile din Republica Moldova;
  • Implementarea indicatorilor-ţintă la Protocolul privind apa şi sănătatea în Moldova;
  • Îmbunătăţirea producţiei şi accesul pe piaţă pentru fermierii din zona de nord a RM;
  • Modernizarea serviciilor publice locale din Moldova;
  • Proiectul ESCO Moldova; Sistemul de protecţie socială a copilului (2013-2017), precum şi alte proiecte din diferite domenii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

7189 vizualizări

Data publicării:

13 Martie /2017 15:00

Domeniu:

Impozitul pe venit | T.V.A. | Accizele | Noutăți

Etichete:

Cota zero | TVA | asistenţă tehnică | Impozitul pe venit | facilitate fiscala | accize | taxe vamale | marfuri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon